Who can do Yoga?

Who can do yoga?

Kimler yoga yapabilir? 

EVERYONE! Anyone who wants to discover herself and is ready to spend her precious time for herself. So flexible, so weak, so strong, so fit, so blablabla…. you do not need to be SO. Everyone has their own journey and different challenges in their path. But w all have in common: mind, body and soul. The one that brings this three to balance is BREATH. It is very important to understand this, we generally do not think of the breath we take, so when we are afraid or happy, we cannot realize that we are holding our breath. Yet the real connection with life is breathing! Yoga reminds us the breath every time. So anyone who wants to find herself can do yoga.

HERKES! Kendini keşfetmek isteyen, kendisi için zaman harcamaya hazır olan, çabalamaktan vazgeçmeden kendine iyilik yapmak isteyen herkes yapabilir. Çok esnek, çok zayıf, çok güçlü, çok fit, çok … olmanıza gerek yok. Herkesin başka bir sınavı, kendi yolunda başka zorlukları var. Hepimizin ortak noktası ise: zihin, beden ve ruh. Bu 3’ünü dengeye getiren şey de NEFES. Bunu anlamak çok önemli… aldığımız nefesi düşünmüyoruz genelde, bu sebeple korktuğumuzda, sıkıştığımızda, sevindiğimizde, üzüldüğümüzde nefesimizi tuttuğumuzu fark edemiyoruz. Oysa ki yaşam ile en gerçek bağımız nefes! Yoga bize her defasında nefesi hatırlatır… o yüzden kendini bulmak isteyen herkes yoga yapabilir.

Underneath my yoga videos I come across comments like: I’m not as flexible or skinny as you are… please read this very carefully: yoga helps us to understand our own body, its capabilities and limits. Let it be, go with the flow, but don^t push yourself beyond the borders, allows your body. Don’t worry if you are not that flexible today and don’t comparte yourself neither with me nor with anyone else. Keep practicing to become better version of yourself.

Yoga videolarımın altında şöyle yorumlarla karşılaşıyorum: ben senin kadar esnek değilim veya zayıf değilim… öncelikle şunu anlamak önemli: yoga kendi bedenini ve sınırılarını görmene yardımcı olur. Bugün bedenin bu kadarına izin veriyorsa izin ver o kadar olsun. Niye daha çok değil diye üzülme, kıyaslama ve kendinin en iyi versiyonu olmak için pratiğine devam et.

This is one of the best values ​​yoga teaches me. Although I have advantages due to my ballet history I can feel the regression in my body when I do not practice for 2 weeks. Flexibility and power are gained over time, and the yoga practice is the best teacher for being patient and giving yourself time.

Yoganın bana öğrettiği en güzel değerlerden bir tanesi de budur. Benim bale geçmişimden dolayı avantajlarım olduğu halde ben de 2 hafta yapmayınca bedenimdeki gerilemeyi hissedebiliyorum. Esneklik ve güç zamanla kazanılır, yoga pratiği ise sabırla kendine zaman tanımayı öğretir.

More from Elvin Levinler

Milan: Who Needs Starbucks in Italy?

We consider Starbucks not only as a coffee shop but also somewhere...
Read More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *